Java Method ByteBuffer.asLongBuffer(...)
Descriptor: ()Ljava/nio/LongBuffer;

Ads
Method java.nio.ByteBuffer.asLongBuffer(...)
Method UML Diagram
Method java.nio.ByteBuffer.asLongBuffer(...): Implementations or Overrides for current Method ()
Method java.nio.ByteBuffer.asLongBuffer(...): Used by ()

Xref
# File name Java Package name Java Classfile name Java Method Byte code Offset
Method java.nio.ByteBuffer.asLongBuffer(...): Local Variable Table ()
# Start PC Length Variable Name Variable Type Frame
# Start PC Length Variable Name Variable Type Frame
Method java.nio.ByteBuffer.asLongBuffer(...): Basic Information